یزد پورتال
05 آذر 1401 - 19:16

مدعیان جنگ احزاب پاسخگوی شبهات در مورد جنگ‌های جهانی باشند

یزد- جانشین معاونت بازرسی کل سپاه پاسداران گفت: مدعیان جنگ احزاب پاسخ دهند که چرا ایران در جنگ جهانی اول و دوم با آن شرایط مواجه شد اما در دفاع مقدس به پیروزی رسید. به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا پورشمسی، عصر شنبه در اجتماع بزرگ اقتدار بسیجیان استان یزد با اشاره به دستاوردهای بسیج در طول تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: بسیجیان در تمامی عرصه ها اعم از جنگ، حوادث، پیشرفت ها و موفقیت های بزرگ کشور نقش آفرینی کرده اند. به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا پورشمسی، عصر شنبه در اجتماع بزرگ اقتدار بسیجیان استان یزد با اشاره به دستاوردهای بسیج در طول تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: بسیجیان در تمامی عرصه ها اعم از جنگ، حوادث، پیشرفت ها و موفقیت های بزرگ کشور نقش آفرینی کرده اند.خبرنگار مهروی ادامه داد: بسیج در سخت ترین دوران دفاع مقدس، ماموریت های خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند و همین موفقیت ها سبب شد تا امام خمینی (ره) از بسیجیان به عنوان مردمان خاص دوران یاد کنند. وی ادامه داد: بسیج در سخت ترین دوران دفاع مقدس، ماموریت های خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند و همین موفقیت ها سبب شد تا امام خمینی (ره) از بسیجیان به عنوان مردمان خاص دوران یاد کنند.پورشمسی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) در سال ۴۲ که نهضت خود را شروع کردند چشم امید به افرادی داشتند که سال های بعد حوادث بزرگی را رقم زدند، تصریح کرد: در دوران رژیم پهلوی زمانی که غربی ها تصمیم گرفتند رضا شاه را به قدرت بنشانند، مدرنیته دومین جریان هولناکی بود که شاه ملعون وارد سبک زندگی مردم ایران کرد. پورشمسی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) در سال ۴۲ که نهضت خود را شروع کردند چشم امید به افرادی داشتند که سال های بعد حوادث بزرگی را رقم زدند، تصریح کرد: در دوران رژیم پهلوی زمانی که غربی ها تصمیم گرفتند رضا شاه را به قدرت بنشانند، مدرنیته دومین جریان هولناکی بود که شاه ملعون وارد سبک زندگی مردم ایران کرد.وی ادامه داد: رضا شاه وقتی زندگی بدون خدای غرب را دید مدهوش آن شد و سعی کرد آن را در ایران پیاده کند و جنایت های فراوانی نیز انجام داد اما امام خمینی (ره) با پشتوانه بسیجیان توانست در مقابل این هجمه ها بایستد. وی ادامه داد: رضا شاه وقتی زندگی بدون خدای غرب را دید مدهوش آن شد و سعی کرد آن را در ایران پیاده کند و جنایت های فراوانی نیز انجام داد اما امام خمینی (ره) با پشتوانه بسیجیان توانست در مقابل این هجمه ها بایستد.بسیج پاسخ دندان شکنی به دشمن در جنگ سخت و جنگ نرم داد بسیج پاسخ دندان شکنی به دشمن در جنگ سخت و جنگ نرم دادبسیج پاسخ دندان شکنی به دشمن در جنگ سخت و جنگ نرم دادبسیج پاسخ دندان شکنی به دشمن در جنگ سخت و جنگ نرم دادپورشمسی با اشاره به اینکه در جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ اقتصادی با حضور بسیجیان جواب دندان شکنی به دشمنان داده شد، عنوان کرد: امروز دشمن با تمام ظرفیت های باستان گرایی و پادشاهی گذشته و ظرفیت منافقین کوردل جنگی به نام جنگ احزاب را راه اندزی کرده است. پورشمسی با اشاره به اینکه در جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ اقتصادی با حضور بسیجیان جواب دندان شکنی به دشمنان داده شد، عنوان کرد: امروز دشمن با تمام ظرفیت های باستان گرایی و پادشاهی گذشته و ظرفیت منافقین کوردل جنگی به نام جنگ احزاب را راه اندزی کرده است.جانشین معاونت بازرسی کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند عامل موفقیتشان در ایران تغییر ذهنیت در جوانان و ایجاد این باور که منشا مشکلات اسلام است، افزود: اگر نظام مدرنیته قرار بود ما را به جایی برساند و نظام رژیم پهلوی یک رژیم قدرتمند بود، چرا در جنگ جهانی اول بیش از ۹ میلیون ایرانی و در جنگ جهانی دوم نزدیک به ۵ میلیون ایرانی جان خود را از دست دادند. جانشین معاونت بازرسی کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند عامل موفقیتشان در ایران تغییر ذهنیت در جوانان و ایجاد این باور که منشا مشکلات اسلام است، افزود: اگر نظام مدرنیته قرار بود ما را به جایی برساند و نظام رژیم پهلوی یک رژیم قدرتمند بود، چرا در جنگ جهانی اول بیش از ۹ میلیون ایرانی و در جنگ جهانی دوم نزدیک به ۵ میلیون ایرانی جان خود را از دست دادند.وی ادامه داد: در آن دوران که صحبتی از اسلام و انقلاب نبود ولی در زمان دفاع مقدس در شرایطی که بیش از ۳۷ کشور علیه ما بودند با رشادت و دلاوری بسیجیان توانستیم پیروز شویم و حال مدعیان جنگ احزاب پاسخ دهند چرا در جنگ جهانی اول و دوم نتوانستیم پیروز شویم ولی در دفاع مقدس و در شرایطی که دنیا در مقابل ما بود پیروز شدیم؟ وی ادامه داد: در آن دوران که صحبتی از اسلام و انقلاب نبود ولی در زمان دفاع مقدس در شرایطی که بیش از ۳۷ کشور علیه ما بودند با رشادت و دلاوری بسیجیان توانستیم پیروز شویم و حال مدعیان جنگ احزاب پاسخ دهند چرا در جنگ جهانی اول و دوم نتوانستیم پیروز شویم ولی در دفاع مقدس و در شرایطی که دنیا در مقابل ما بود پیروز شدیم؟غربی‌های مدرن چرا با انرژی صلح آمیز هسته ای مخالف هستند غربی‌های مدرن چرا با انرژی صلح آمیز هسته ای مخالف هستندغربی‌های مدرن چرا با انرژی صلح آمیز هسته ای مخالف هستندغربی‌های مدرن چرا با انرژی صلح آمیز هسته ای مخالف هستندپورشمسی با تاکید بر اینکه اگر غربی ها مدعی مدرنیته در کشور هستند چرا با انرژی صلح آمیز هسته ای و پیشرفت پزشکی ایران مخالف هستند، اظهار کرد: باید بررسی شود در زمانی که شعارهای اسلامی نداشتیم چه حوادثی را پشت سرگذاشتیم و در کجای جهان بودیم ولی امروز با شعارهای اسلامی در زمینه علم، هسته ای، موشکی، نانو و… چه جایگاهی داریم. پورشمسی با تاکید بر اینکه اگر غربی ها مدعی مدرنیته در کشور هستند چرا با انرژی صلح آمیز هسته ای و پیشرفت پزشکی ایران مخالف هستند، اظهار کرد: باید بررسی شود در زمانی که شعارهای اسلامی نداشتیم چه حوادثی را پشت سرگذاشتیم و در کجای جهان بودیم ولی امروز با شعارهای اسلامی در زمینه علم، هسته ای، موشکی، نانو و… چه جایگاهی داریم.جانشین معاونت بازرسی کل سپاه پاسداران با اشاره به سخنرانی های متفاوت مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری تاکنون تصریح کرد: جوانان هوشمند و فرزانه روی صحبت های رهبری تامل کنند و در مورد صحبت های ایشان مبنی بر افشای دروغ و جنگ روانی دشمن جهاد تبیین انجام دهند. جانشین معاونت بازرسی کل سپاه پاسداران با اشاره به سخنرانی های متفاوت مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری تاکنون تصریح کرد: جوانان هوشمند و فرزانه روی صحبت های رهبری تامل کنند و در مورد صحبت های ایشان مبنی بر افشای دروغ و جنگ روانی دشمن جهاد تبیین انجام دهند.مقام معظم رهبریوی با اشاره به تاکیدات ایشان نسبت به ماموریت های بسیج عنوان کرد: بسیجیان باید از سرمایه ایمان برای تولید عمل صالح بهره بگیرید و باید به این مهم رسید که جوانان بسیجی دقت نظر داشته باشند و امیدآفرینی را در جامعه ترویج دهند. وی با اشاره به تاکیدات ایشان نسبت به ماموریت های بسیج عنوان کرد: بسیجیان باید از سرمایه ایمان برای تولید عمل صالح بهره بگیرید و باید به این مهم رسید که جوانان بسیجی دقت نظر داشته باشند و امیدآفرینی را در جامعه ترویج دهند.فرمانده سابق سپاه الغدیر گفت: جهاد تبیین و امیدآفرینی باید دغدغه تمام بسیجیان باشد و باید در این زمینه قدم های موثر و جریان سازی برداشته شود. فرمانده سابق سپاه الغدیر گفت: جهاد تبیین و امیدآفرینی باید دغدغه تمام بسیجیان باشد و باید در این زمینه قدم های موثر و جریان سازی برداشته شود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 882361

مهمترین اخبار یزد: