یزد پورتال
03 آذر 1401 - 17:25

قرارگاه ملی خانواده و جوانی جمعیت به صورت هفتگی با حضور رئیس جمهور تشکیل شود

فاطمی با اشاره به اهمیت توجه به قانون جوانی جمعیت و اهمیت کار تشکیلاتی گفت: درخواست داریم که قرارگاه ملی خانواده و جوانی جمعیت به صورت هفتگی با حضور رئیس جمهور تشکیل شود. مهران فاطمی استاندار یزد در نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان یزد در استانداری یزد گفت: ما همچنان که در موضوع کرونا جلسات هفتگی داشتیم و شروع برنامه کاری در این خصوص بود و استانداران و رئیس جمهور نیز در جلسات اول هفت شاخص‌های کرونا را بررسی می‌کردند باید در زمینه جمعیت نیز این دغدغه را پیدا کنیم و این چنین برنامه ریزی داشته باشیم و مطالبه گری صورت گیرد. خانواده و جوانی جمعیتوی افزود: اگر در مساله جمعیت بخواهیم موفق باشیم بایستی قرارگاه جمعیت به صورت ثابت در سطح ملی با حضور رئیس جمهور با همان شدت و حساسیت شکل گیرد و محصول مداخلات ما خود را در تغییر شاخص‌ها و مثبت شدن ان نشان دهد. قرارگاه جمعیتاستاندار یزد بیان کرد: در استان یزد به عنوان مصوبه این جلسه، شخصا قرارگاه جمعیت را به صورت هفتگی تشکیل می‌دهم و وضعیت شهرستان‌ها را به صورت سه رنگ با شاخص‌ها بررسی می‌کنیم. وی بیان کرد: پیگیری مسائل، ظرفیت‌های قانونی حمایت از راهبرد‌ها و بررسی موانع را دنبال خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم از این چالش عبور کنیم. فاطمی بیان کرد: آنچه به عنوان نقشه راه جمعیت استان مشخص شده و آنچه به عنوان وظاف مجموعه‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد اگر به آن اقدام نشود به بازرسی و شورای قضایی بیان کردم که به عنوان ترک فعل دنبال شود و مجموعه‌ها پاسخگو باشند به عنوان جمعیت است. وی ادامه داد: نقشه راه جمعیت استان در این قرارگاه و شورای فرهنگی عمومی به منظور تغییر زیست بوم فرهنگی جامعه دنبال می‌شود و به عنوان مسیر راه ما با تاکید بر شاخص‌ها دنبال می‌شود. استاندار یزد تصریح کرد: برای اجرای سیاست‌های جمعیت حتما در شورای برنامه ریزی استان اعتبارات لازم را برای بخش مردمی و سیاست‌ها خواهیم دید. باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد
شناسه خبر: 878146

مهمترین اخبار یزد: