یزد پورتال
05 آذر 1401 - 23:05

برگزاری مسابقه دوچرخه در کهدوییه

مسابقه دوچرخه سواری نوجوانان و جوانان بسیجی در کهدوییه برگزار شد دوچرخه سواران نوجوانان و جوانان بسیجی به مناسبت هفته بسیج مسافت سه  کیلومتر‌ی در کهدوییه  را طی کردند دوچرخه سوارانبه مناسبت هفته بسیجمسافت سه  کیلومتر‌ی در کهدوییه  را طی کردنددر این دوره از مسابقات جوانان بسیجی از  پایگاه مقاومت شهید باهنر رشکوییه حوزه مقاومت حزب الله کهدوییه حضور داشتند. پایان این مسابقات به شرکت کنندگان جوایز ارزنده اهدا شد. باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد
شناسه خبر: 882602

مهمترین اخبار یزد: