یزد پورتال
03 آذر 1401 - 14:30

مراسم اختتامیه رویداد مسیر نجات در یزد

مراسم اختتامیه رویداد مسیر نجات در سالن همایش‌های باقرالعلوم یزد در حال برگزاری است. تمدن‌سازی، خانواده و جمعیت، نقش مردم و حاکمیت در تحول جمعیت از محور‌های رویداد مسیر نجات در یزد است. خانواده و جمعیتاساتید برجسته کشوری در حوزه مطالعات اجتماعی، جامعه شناسی و خانواده، نظیر پروفسور اکبری، استاد بانکی پور، استاد قاسمی، بهرامی، ایرانمنش، ابراهیمی و نورمحمدی در رویداد مسیر نجات با رویکرد تحول آفرین در راهبری بحران جمعیت سخرانی می کنند. خانوادهدر حال تکمیل ... باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد
شناسه خبر: 877683