یزد پورتال
30 آبان 1401 - 17:29

دادنامه جالب دادگاه عمومی برای یک شرکت هواپیمایی در یزد

دادگاه عمومی یزد یک شرکت هواپیمایی را به عذرخواهی از یک مسافر به مدت چهار روز به صورت استند در سالن فرودگاه محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، در حالی شاهد افزایش چشمگیر نرخ بلیط هواپیما در کشور و به تبع آن یزد هستیم که تاخیر پروازها کاسه‌ی صبر مردم و مسافران را لبریز کرده و از وضعیت موجود گلایه‌مند هستند. بعد از گرانی نرخ بلیط هواپیما و تاثیر مستقیم آن بر پروازها نه تنها بر کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی افزوده نشد بلکه زمان به عنوان مهمترین بخش از زندگی افراد توسط این سیستم هدر می‌رود آنچه امروز به مسئله گرانی بلیط هواپیما افزوده شده، تاخیرهای عجیب و غریب پروازهاست که بعضا از یک ساعت نیز فراتر رفته است. توجیهاتی مانند نقص فنی و نبود هواپیما از سوی این سیستم بارها به گلایه مسافران خاتمه داده است، هر چند بعضاً خسارت‌های مالی مانند از دست رفتن ساعت جلسات و قرارهای مهم کاری از سوی برخی از مسافران نیز مطرح می‎شود. این بار یکی از مسافران که نزدیک به چهار ساعت در انتظار مانده بود با تنظیم شکوایه‌ای بر علیه شرکت مسافربری خواستار ورود دستگاه قضایی به این ماجرا شده است. پس از ارجاع پرونده شکایت یکی از مسافران یزدی از یک شرکت هواپیمایی موضوع در شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان یزد در دستور کار و بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی‌های انجام شده،‌ با توجه به مواد یک، دو و سه قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت شرکت هواپیمایی صادر شد. بنا بر حکم صادر شده،‌ شرکت هواپیمایی به عذرخواهی از خواهان به صورت درج مراتب عذرخواهی به مدت چهار روز در وبسایت آن شرکت و همچنین به صورت استند در سالن اصلی فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت دادرسی محکوم شد. به صورتپایان پیام/الف
منبع: فارس
شناسه خبر: 871847

مهمترین اخبار یزد: