یزد پورتال
26 اسفند 1401 - 01:09

طرح کنترل بیولوژیک آفات در خاتم به صورت پایلوت اجرا شد

یزد- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان یزد گفت: طرح کنترل بیولوژیک آفات در یکی از گلخانه های شهرستان خاتم به صورت پایلوت اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج حسینی در بازدید از گلخانه های سبزی و صیفی، مزارع کلزا، گندم بذری و فروشگاه های عرضه آفت کش در شهرستان خاتم داشت، اظهار کرد: طرح کنترل بیولوژیک آفات در سطح نیم هکتار از گلخانه های شهرستان خاتم به صورت پایلوت اجرا شده که این امر نقش اساسی در تامین امنیت غذایی شهروندان و توسعه کشاورزی پایدار دارد.

وی، تولید محصول سالم و عاری از سموم را از اهداف مهم جهاد کشاورزی در راستای حفظ سلامت شهروندان عنوان کرد و افزود: توسعه این روش مشکل صادرات محصولات کشاورزی به دلیل وجود باقیمانده سموم را رفع خواهد کرد.

حاج حسینی، شهرستان خاتم را مهمترین قطب تولید گندم استان یزد و از شهرستان های پیشگام در زمینه تولید بذر برشمرد و یادآور شد: ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خاتم زیر کشت گندم شامل ارقام برزگر، طلایی، سیستان، نارین و روشن قرار گرفته است.

گفتنی است؛ در این بازدید مهدی فتحی مدیر جهاد کشاورزی خاتم، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت و مدیر حفظ نباتات استان حضور داشتند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1096830

مهمترین اخبار یزد: