یزد پورتال
10 مهر 1401 - 14:04

توجه به سالمندان توجه به فردای کشور است

سیفی گفت: اگر روند کاهش جمعیتی ادامه داشته باشد حدود ۱۰ سال دیگر با جمعیت قابل توجه از سالمندان مواجه می‌شویم. عزیز الله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: توجه به زیرساخت‌های جمعیت سالمندی به ویژه در حوزه شهر و شهرسازی نکته بسیار مهمی است که باید از اکنون به آن توجه کرد تا در سال‌های آینده شهر یزد با انبوهی از جمعیت سالمندان مواجه نشود. شورای اسلامی شهرجمعیت سالمندیبه گفته او اگر روند کنونی ادامه داشته باشد حدود ده سال دیگر با جمعیت قابل توجه از سالمندان مواجه می شویم. رئیس شورای اسلامی شهر افزود: اعضای کمیسیون خدمات کمیسیون شهرسازی و معماری و عمران به ایجاد طرح‌هایی در زمینه توجه به سالمندان در شهر اقدام کنند. شهرسازی و معماریسیفی با اشاره به جشنواره شهید رجایی نیز گفت: امروز مراسمی در سالن تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد توسط استاندار محترم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان شورای اداری برگزار شد. او  ادامه داد: در این جشنواره از شهردار محی الدینی و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد به دلیل عملکرد مناسب آن‌ها تقدیر به عمل آمد. رئیس شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: این تقدیر به این نشان است که خوشبختانه در دوره ششم شورای اسلامی شهر یزد شهردار و سازمان‌های شهرداری عملکرد خوبی داشته اند و در انجام وظیفه خود پیش قدم و موفق بوده اند. باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد
شناسه خبر: 764380

مهمترین اخبار یزد: