یزد پورتال
07 آبان 1401 - 13:53

ستاد پیشران پیشرفت در استان یزد تشکیل می شود

یزد- استاندار یزد از تشکیل ستاد پیشران پیشرفت در استان یزد خبر داد و گفت: این ستاد در حقیقت اتاق مشاوره اقتصادی برای جهت دهی به پروژه های در دست اجراست. به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد با اشاره به اینکه ۹۰ درصد چرخش اقتصادی استان یزد توسط صنایع بزرگ انجام می شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت این شرکت ها در مسیر بالندگی استان استفاده کنیم. به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد با اشاره به اینکه ۹۰ درصد چرخش اقتصادی استان یزد توسط صنایع بزرگ انجام می شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت این شرکت ها در مسیر بالندگی استان استفاده کنیم.خبرنگار مهروی بر لزوم تشکیل یک ستاد پیشران و متمرکز برای استفاده از این ظرفیت تاکید کرد و افزود: پروژه های پیشران استان احصا و در برنامه یزد نوین به صورت جامع ارائه شده است. وی بر لزوم تشکیل یک ستاد پیشران و متمرکز برای استفاده از این ظرفیت تاکید کرد و افزود: پروژه های پیشران استان احصا و در برنامه یزد نوین به صورت جامع ارائه شده است.فاطمی تاکید کرد: لازم است که شخص مدیرعامل شرکت ها و صنایع بزرگ استان همچنین تمام روسای بانک ها و معاونین استاندار در این جلسه حاضر شوند تا بتوانند پروژه های درون زا و اقدامات و پروژه های برون زا و برون نگر استان را احصا و در مورد آن به سرعت تصمیم گیری های موثر داشته باشند. فاطمی تاکید کرد: لازم است که شخص مدیرعامل شرکت ها و صنایع بزرگ استان همچنین تمام روسای بانک ها و معاونین استاندار در این جلسه حاضر شوند تا بتوانند پروژه های درون زا و اقدامات و پروژه های برون زا و برون نگر استان را احصا و در مورد آن به سرعت تصمیم گیری های موثر داشته باشند.فاطمی با اشاره به هدف تشکیل این ستاد گفت: باید نقش استان در پروژه های بزرگ کشور از جمله گسترش سواحل مکران و نقش استان از بازار یک میلیارد نفری کشورهای همسایه مشخص شود که لازمه آن تشکیل چنین ستادی بود که بتواند در این زمینه ها برنامه ریزی و موانع موجود را به سرعت و در بالاترین سطح ممکن برطرف کند. فاطمی با اشاره به هدف تشکیل این ستاد گفت: باید نقش استان در پروژه های بزرگ کشور از جمله گسترش سواحل مکران و نقش استان از بازار یک میلیارد نفری کشورهای همسایه مشخص شود که لازمه آن تشکیل چنین ستادی بود که بتواند در این زمینه ها برنامه ریزی و موانع موجود را به سرعت و در بالاترین سطح ممکن برطرف کند.استاندار یزد تصریح کرد: در حال حاضر هر یک از صنایع بزرگ استان در قالب یک جزیره در حال فعالیت هستند در حالی که این فعالیت ها باید در نمای کلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان بروز پیدا کند. استاندار یزد تصریح کرد: در حال حاضر هر یک از صنایع بزرگ استان در قالب یک جزیره در حال فعالیت هستند در حالی که این فعالیت ها باید در نمای کلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان بروز پیدا کند.وی از وجود ۱۵۰ هزار حاشیه نشین در شهر یزد خبر داد و عنوان کرد: وضعیت این افراد نامناسب است و توسعه نامتوازن در بقیه شهرها نیز همین شرایط را به وجود آورده است. وی از وجود ۱۵۰ هزار حاشیه نشین در شهر یزد خبر داد و عنوان کرد: وضعیت این افراد نامناسب است و توسعه نامتوازن در بقیه شهرها نیز همین شرایط را به وجود آورده است.فاطمی یادآور شد: در برخی از شهرستان های استان نسبت جمعیت به ۱۳۷ درصد رسیده است که معنی آن این است که به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۳۷ مرد وجود دارد که علت این موضوع به طور قطع مهاجرت است. فاطمی یادآور شد: در برخی از شهرستان های استان نسبت جمعیت به ۱۳۷ درصد رسیده است که معنی آن این است که به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۳۷ مرد وجود دارد که علت این موضوع به طور قطع مهاجرت است.وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که به عنوان اولویت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، موضوع مهاجرت است. وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که به عنوان اولویت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، موضوع مهاجرت است.استاندار یزد همچنین بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این ستاد پیگیری خواهد شد، حجم قابل توجه نقدینگی در دست مردم است که نمی دانند با این نقدینگی چه اقدامی انجام دهند، زمانی در بورس سرمایه گذاری می کنند و روزی دیگر در زمین و روزی دیگر در مسکن قرار می گیرد که باید برای هدایت نقدینگی برنامه ریزی شود و باید از مدل وابستگی به بانکها خارج و مدل های دیگر را راه اندازی و از نقدینگی مردم استفاده کرد. استاندار یزد همچنین بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این ستاد پیگیری خواهد شد، حجم قابل توجه نقدینگی در دست مردم است که نمی دانند با این نقدینگی چه اقدامی انجام دهند، زمانی در بورس سرمایه گذاری می کنند و روزی دیگر در زمین و روزی دیگر در مسکن قرار می گیرد که باید برای هدایت نقدینگی برنامه ریزی شود و باید از مدل وابستگی به بانکها خارج و مدل های دیگر را راه اندازی و از نقدینگی مردم استفاده کرد.فاطمی عنوان کرد: ستاد پیشران پیشرفت اقتصادی استان، در حقیقت اتاق مشاوره اقتصادی استان است که عامل جهت دهی به پروژه ها و برنامه های در دست اجرا است. فاطمی عنوان کرد: ستاد پیشران پیشرفت اقتصادی استان، در حقیقت اتاق مشاوره اقتصادی استان است که عامل جهت دهی به پروژه ها و برنامه های در دست اجرا است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 813881

مهمترین اخبار یزد: