یزد پورتال
17 اردیبهشت 1401 - 14:24

خدمت رسانی برای تحقق عدالت باید همگانی شود

یزد- استاندار یزد گفت: خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت باید در جامعه همگانی شود و این مهم توسط جهادگران امکان‌پذیر است. به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز رزمایش جهادگران فاطمی در سپاه الغدیر یزد با اشاره به کمک های جهادی که در بحران های مختلف از جمله سیل اخیر توسط جهادگران به مردم انجام شده است، اظهار داشت: تلاش های جهادگران برای رفع مشکلات مردم در سیل اخیر اقدامی پسندیده و قابل تحسین است و از همه آنها قدردانی می کنم. به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز رزمایش جهادگران فاطمی در سپاه الغدیر یزد با اشاره به کمک های جهادی که در بحران های مختلف از جمله سیل اخیر توسط جهادگران به مردم انجام شده است، اظهار داشت: تلاش های جهادگران برای رفع مشکلات مردم در سیل اخیر اقدامی پسندیده و قابل تحسین است و از همه آنها قدردانی می کنم.خبرنگار مهروی ادامه داد: کار جهادی جهادگران بسیجی بسیار با ارزش تر از آن است که سپاس امثال من بتواند حق زحمات آنها را ادا کند و سپاس خدا نصیب شما و همه جهادگران باد. وی ادامه داد: کار جهادی جهادگران بسیجی بسیار با ارزش تر از آن است که سپاس امثال من بتواند حق زحمات آنها را ادا کند و سپاس خدا نصیب شما و همه جهادگران باد.استاندار یزد افزود: کار جهادی برخواسته از ایمان و به کارگیری هر چه بیشتر ظرفیت وجودی انسان است که ایمان و ظرفیت های وجودی انسان نه حد یقف دارد و نه می توان حد پایانی را برای آن ها متصور شد. استاندار یزد افزود: کار جهادی برخواسته از ایمان و به کارگیری هر چه بیشتر ظرفیت وجودی انسان است که ایمان و ظرفیت های وجودی انسان نه حد یقف دارد و نه می توان حد پایانی را برای آن ها متصور شد.فاطمی ادامه داد: انسان هر روز می تواند به ایمان خود بیفزاید و هر چه از ظرفیت وجودی خودش استفاده کند باز هم جای کار وجود دارد و لذا می توان همه کارهای جهادی که انجام می شود را صدها برابر کرد. فاطمی ادامه داد: انسان هر روز می تواند به ایمان خود بیفزاید و هر چه از ظرفیت وجودی خودش استفاده کند باز هم جای کار وجود دارد و لذا می توان همه کارهای جهادی که انجام می شود را صدها برابر کرد.استاندار یزد با بیان اینکه ارتقای فکری، عملی و اندیشه ای جهادگران بسیجی فوق العاده مهم است، تصریح کرد: اما تعمیر در و دیوار یک خانه فرد نیازمند روستایی به کارهای جهادگران نورانیت، معنویت و ارزش دو چندان می دهد و نباید آن را دست کم گرفت. استاندار یزد با بیان اینکه ارتقای فکری، عملی و اندیشه ای جهادگران بسیجی فوق العاده مهم است، تصریح کرد: اما تعمیر در و دیوار یک خانه فرد نیازمند روستایی به کارهای جهادگران نورانیت، معنویت و ارزش دو چندان می دهد و نباید آن را دست کم گرفت.وی عنوان کرد: خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را باید همگانی کرد که وظیفه جهاد گران را در این راستا سنگین تر می کند و لذا لزوم انفاق، تعاون و نفع رساندن به مردم، قیام به قسط را در برابر جوانان یزدی قرار دهیم و آنها را وارد میدان کنیم. وی عنوان کرد: خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را باید همگانی کرد که وظیفه جهاد گران را در این راستا سنگین تر می کند و لذا لزوم انفاق، تعاون و نفع رساندن به مردم، قیام به قسط را در برابر جوانان یزدی قرار دهیم و آنها را وارد میدان کنیم.استاندار یزد ابراز کرد: بسیج و جهاد خدمت رسانی بیش از اینکه سودش نصیب فرد دیگری شود به خود شما جهادگران خواهد رسید چراکه دل کندن از منافع شخصی به نفع دیگران نورانیت و قوت اراده و در راس آن رضای الهی به دنبال دارد. استاندار یزد ابراز کرد: بسیج و جهاد خدمت رسانی بیش از اینکه سودش نصیب فرد دیگری شود به خود شما جهادگران خواهد رسید چراکه دل کندن از منافع شخصی به نفع دیگران نورانیت و قوت اراده و در راس آن رضای الهی به دنبال دارد.فاطمی تاکید کرد: در محیط خدمات رسانی و کار جهادی با اخلاق نیکو و عمل مومنانه و اجتناب از محرمات و تقید به مستحبات از عطر ایمان پر کرد و حتما مردم و جوانان منطقه را درگیر کنید و ما هم تجهیزات خود را برای پیشبرد اهداف مقدس جهادگران در خدمتتان قرار خواهیم داد. فاطمی تاکید کرد: در محیط خدمات رسانی و کار جهادی با اخلاق نیکو و عمل مومنانه و اجتناب از محرمات و تقید به مستحبات از عطر ایمان پر کرد و حتما مردم و جوانان منطقه را درگیر کنید و ما هم تجهیزات خود را برای پیشبرد اهداف مقدس جهادگران در خدمتتان قرار خواهیم داد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 298881

مهمترین اخبار یزد: