یزد پورتال
24 مرداد 1401 - 16:31

مدیرکل اوقاف یزد: ۷۴ درصد موقوفات استان، زمین کشاورزی هستند

یزد - ایرنا - مدیرکل اوقاف و امور خیریه یزد گفت: ۷۴ درصد موقوفات زیرپوشش در مناطق مختلف استان مربوط به بخش کشاورزی است که بسیاری از آنها به خصوص طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی‌ فاقد درآمد پایدار و محصول مناسب است. به گزارش خبرنگار ایرنا حجت‌الاسلام حسین زارع زاده روز دوشنبه در آیین معارفه رییس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز افزود: کشاورزی بودن و اینکه ۹۲ درصد موقوفات، خرد و دارای زمین‌های با وسعت زیر یک‌هزار مترمربع است، کار برای تحقق اهداف، ماموریت‌ها و اجرای نیات واقفان را مشکل کرده است . به گزارش خبرنگار ایرنا حجت‌الاسلام حسین زارع زاده روز دوشنبه در آیین معارفه رییس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز افزود: کشاورزی بودن و اینکه ۹۲ درصد موقوفات، خرد و دارای زمین‌های با وسعت زیر یک‌هزار مترمربع است، کار برای تحقق اهداف، ماموریت‌ها و اجرای نیات واقفان را مشکل کرده است .وی ادامه داد: شرایط موجود وقف در استان کار را برای اجرای طرح‌های مهم فرهنگی و اقتصادی بر اساس نیات واقفان نسبت به سایر استان‌های کشور کمی سخت کرده هرچند همه با همکاری هم برای اجرای طرح‌ها، فعال و وظایف به جد پیگیری می‌شود. وی ادامه داد: شرایط موجود وقف در استان کار را برای اجرای طرح‌های مهم فرهنگی و اقتصادی بر اساس نیات واقفان نسبت به سایر استان‌های کشور کمی سخت کرده هرچند همه با همکاری هم برای اجرای طرح‌ها، فعال و وظایف به جد پیگیری می‌شود.این مسئول به اهمیت انجام امور فرهنگی و اطلاع رسانی برای اینکه مردم و مسئولان در جریان اهداف، برنامه‌ها و عملکرد ادارات اوقاف و امورخیریه قرار گیرند را مهم و از متولیان خواست در این خصوص بیشتر تلاش و برنامه‌ریزی مدون داشته باشند. این مسئول به اهمیت انجام امور فرهنگی و اطلاع رسانی برای اینکه مردم و مسئولان در جریان اهداف، برنامه‌ها و عملکرد ادارات اوقاف و امورخیریه قرار گیرند را مهم و از متولیان خواست در این خصوص بیشتر تلاش و برنامه‌ریزی مدون داشته باشند.زارع زاده اظهار کرد: نظارت عالیه بر موقوفات و اجرای کامل و دقیق نیات واقفان نیک اندیش در استان یزد جزو برنامه‌ها و ماموریت‌های مهم و محوری است که تاکنون اقدام برای تحقق آنها اقدام شده و قطعا باید بیشتر به آن پرداخته شود. زارع زاده اظهار کرد: نظارت عالیه بر موقوفات و اجرای کامل و دقیق نیات واقفان نیک اندیش در استان یزد جزو برنامه‌ها و ماموریت‌های مهم و محوری است که تاکنون اقدام برای تحقق آنها اقدام شده و قطعا باید بیشتر به آن پرداخته شود.مهریز به وقف‌های جدید نیاز دارد مهریز به وقف‌های جدید نیاز داردمهریز به وقف‌های جدید نیاز داردهمچنین امام‌ جمعه مهریز گفت: عمل به نیت واقفان مومن در کنار نظارت و پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی جزو مطالبات مردم و مسئولان از ادارات اوقاف و امور خیریه است که باید پیگیری و اجرا شود. همچنین امام‌ جمعه مهریز گفت: عمل به نیت واقفان مومن در کنار نظارت و پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی جزو مطالبات مردم و مسئولان از ادارات اوقاف و امور خیریه است که باید پیگیری و اجرا شود.حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی افزود: توجه به نیازهای جدید جامعه به خصوص در حوزه فرهنگی، علمی و قرآنی توسط واقفان در شهرستان ضروری است که باید در این ارتباط کار اطلاع رسانی بهتری صورت گیرد. حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی افزود: توجه به نیازهای جدید جامعه به خصوص در حوزه فرهنگی، علمی و قرآنی توسط واقفان در شهرستان ضروری است که باید در این ارتباط کار اطلاع رسانی بهتری صورت گیرد.وی اظهار کرد: جلب اعتماد مردم و امید آفرینی توسط ادارات اوقاف و امور خیریه که مردم و خیران بیشتر تشویق  به وقف اموال خودشوند جزو موضوعات اساسی و مهمی است که نباید از آن غفلت کرد. وی اظهار کرد: جلب اعتماد مردم و امید آفرینی توسط ادارات اوقاف و امور خیریه که مردم و خیران بیشتر تشویق  به وقف اموال خودشوند جزو موضوعات اساسی و مهمی است که نباید از آن غفلت کرد.این مسئول بیان کرد: وقف یک امانت و صدقه جاریه در نظام دینی و مورد تاکید است که باید طبق نیت واقف توسط اداره اوقاف و دیگران به آن عمل شود و بی‌توجهی به آن در شهرستان اصلا پذیرفته نیست. این مسئول بیان کرد: وقف یک امانت و صدقه جاریه در نظام دینی و مورد تاکید است که باید طبق نیت واقف توسط اداره اوقاف و دیگران به آن عمل شود و بی‌توجهی به آن در شهرستان اصلا پذیرفته نیست.فعالیت‌های اوقاف برای مردم تبیین شود فعالیت‌های اوقاف برای مردم تبیین شودفعالیت‌های اوقاف برای مردم تبیین شودفرماندار مهریز هم گفت: خدمات، طرح‌ها و نیازهای جامعه توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان باید دقیق بررسی، رصد، شناسایی، اطلاع رسانی و برای جلب اعتماد و همکاری مردم و خیران تبیین شود. فرماندار مهریز هم گفت: خدمات، طرح‌ها و نیازهای جامعه توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان باید دقیق بررسی، رصد، شناسایی، اطلاع رسانی و برای جلب اعتماد و همکاری مردم و خیران تبیین شود.محمد دهقان بنادکی افزود: تعامل اداره اوقاف و امور خیریه با دستگاه‌های فرهنگی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و خبرنگاران و بیان عملکردها نقش مهمی در تقویت این حوزه و گسترش وقف در جامعه به عنوان صدقه جاریه دارد. محمد دهقان بنادکی افزود: تعامل اداره اوقاف و امور خیریه با دستگاه‌های فرهنگی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و خبرنگاران و بیان عملکردها نقش مهمی در تقویت این حوزه و گسترش وقف در جامعه به عنوان صدقه جاریه دارد.وی بیان کرد: اجرای طرح‌های مشارکتی توسط ادارات اوقاف به خصوص در مهریز با همکاری خیران، علاقه‌مندان و بخش خصوصی از جمله موارد مهمی است که امیدواریم به دلیل ظرفیت‌های خوبی که در شهرستان وجود دارد پیگیری و اقدام شود. وی بیان کرد: اجرای طرح‌های مشارکتی توسط ادارات اوقاف به خصوص در مهریز با همکاری خیران، علاقه‌مندان و بخش خصوصی از جمله موارد مهمی است که امیدواریم به دلیل ظرفیت‌های خوبی که در شهرستان وجود دارد پیگیری و اقدام شود.این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای دقیق نیت واقفان، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی به موقع و مناسب، تکریم ارباب رجوع به خصوص واقفان خیراندیش و نیکوکار باید همواره محور و مدنظر متولیان و تمامی دست اندرکاران قرار گیرد . این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای دقیق نیت واقفان، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی به موقع و مناسب، تکریم ارباب رجوع به خصوص واقفان خیراندیش و نیکوکار باید همواره محور و مدنظر متولیان و تمامی دست اندرکاران قرار گیرد .دهقان به موقعیت خاص مهریز که در کنار جاده اصلی کشور قرار دارد اشاره کرد و گفت: اوقاف می‌تواند در این خصوص از ظرفیت مساجد و ایجاد مکان‌های فرهنگی و تبلیغی مناسب برای خدمات رسانی و امور مناسب و مورد نیاز مردم استفاده کند. دهقان به موقعیت خاص مهریز که در کنار جاده اصلی کشور قرار دارد اشاره کرد و گفت: اوقاف می‌تواند در این خصوص از ظرفیت مساجد و ایجاد مکان‌های فرهنگی و تبلیغی مناسب برای خدمات رسانی و امور مناسب و مورد نیاز مردم استفاده کند.در استان یزد ۱۴ هزار و ۷۵۶ موقوفه و افزون بر ۴۰ هزار رقبه وجود دارد. در استان یزد ۱۴ هزار و ۷۵۶ موقوفه و افزون بر ۴۰ هزار رقبه وجود دارد.مهریز یک هزار و ۹۰۰ موقوفه و چهار هزار و ۶۰۰ رقبه دارد که ۹۵ درصد آن مربوط به  بخش کشاورزی است و این شهرستان با ۵۵ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد. مهریز یک هزار و ۹۰۰ موقوفه و چهار هزار و ۶۰۰ رقبه دارد که ۹۵ درصد آن مربوط به  بخش کشاورزی است و این شهرستان با ۵۵ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 589451

مهمترین اخبار یزد: